خوش آمدید.

.: خلقت :.
نویسنده : ر.ح تاریخ : دوشنبه 5 خرداد1393

 

دستور گرفت یک مشت خاک سفید و مشتی خاک سرخ و مشتی خاک تیره

و مشتی نیز خاک سیاه بردارد.

 

دستور گرفت چهار نوع آب شیرین، آب شور، آب تلخ و سخت و آب منتن

فراهم سازد.

 

دستور گرفت آب شیرین را در حلق آدمی بریزد تا بتواند به راحتی غذا بخورد.

آب شور را در چشم او بریزد تا کُره چشم باقی بماند.

آب تلخ را قرار شد در گوش او بریزد تا هوا از طریق گوش به مغز هجوم نبرد

و آب منتن را در بینی او ریخت.

 

شگفتا .... شگفتا از خلقت انسان ... . 

.:: This Template By : Theme-Designer.Com ::.